Naši animátori majú úspešne za sebou 2. kurz ŠpA

Jusková Voľa, 8.-10. marec 2024

Začiatkom marca sa pätica našich animátorov zúčastnila druhého kurzu školy pre animátorov. Téma z minulého kurzu “V hlbinách” sa zmenila na “Prvé kroky”. Naučili sa empaticky počúvať, pracovať s deťmi tak, aby vyhoveli ich požiadavkám s dôverou na prvom mieste. Mnohými aktivitami a prednáškami sa naučili, ako sa stať “matkou” pre dieťa, ktoré potrebuje podporu a odvahu na vykročenie do sveta. Danými aktivitami sa animátori zblížili s tými z ostatných stredísk a prežili požehnaný, plnohodnotný čas pri vytváraní nových priateľstiev a dobrodružstiev.

Zuzana Rančíková

Najnovšie články