Jozefovský víkend saleziánov spolupracovníkov

Brezovka, 9.-10. marec 2024

Združenie saleziánov spolupracovníkov v Bardejove ponúklo svojim členom a  ašpirantom stráviť spoločný víkend na chate na Brezovke. Účelom stretnutia bolo hlavne posilniť rodinného ducha, zblížiť sa navzájom, nadviazať  a upevniť vzťahy rôznych generácií od detí predškolského veku, mladých, dospelých, až po dôchodcov.

V sobotu 9.3.2024 pred 16. hodinou začali prichádzať prví návštevníci a po tradičnom zvítaní nasledovala spoločná príprava večere. Stôl v kuchyni a sporáky boli plne obsadené a pripravovali sa na nich brozovníky (pagáče z múky, kyslého mlieka a sódy bikarbóny) ochucované cesnakom, maslom, soľou, syrom a kečupom. Kto sa nezmestil ku kuchynskému stolu a sporáku budoval rodinného ducha v spoločenskej miestnosti neformálnym rozhovorom alebo si len tak „vystieral kosti“. Pieklo sa a servírovalo zároveň, aby sa stihol eucharistický pôst pred sv. omšou, ktorú nám prišiel odslúžiť náš delegát otec Dominik Felber. Počas homílie nám pripomenul zmysel kríža v našom živote. Boh nás ním netrestá, ale chce, aby sme sa zastavili a prehodnotili svoj život. Po sv. omši nasledovala  „druhá“ večera (párky, zákusky a  koláče, ktoré šikovné žienky upiekli doma), spolu s debatami a možnosťou pristúpiť k sv. spovedi. Čas po večeri bol využitý aj na prípravu nedeľného obeda.
V nedeľu ráno  po raňajkách nás už čakala formačná téma „Blahoslavení plačúci, lebo budú potešení“. Po netradičnom rozdelení na skupinku mužov a žien tému ženám moderovala Aťa Pangrácová a mužom otec Dominik. Zamýšľali sme sa nad tým, kedy a prečo v živote plačeme. Nedeľný program vyvrcholil sv. omšou, po nej sme venovali pozornosť našej sestre Julke, ktorá v tých dňoch oslavovala okrúhle životné jubileum a potom nasledoval spoločný chutný obed, ktorý pripravil šéfkuchár Martin za pomoci ostatných, čo nás veľmi zbližovalo a napomáhalo k vytváraniu rodinného ducha. Po obede a uprataní chaty sme sa plní dobrých dojmov a posilnených vzťahov rozchádzali domov opätovať zakúsenú Božiu lásku konaním dobra.
Tomáš Juríček

Najnovšie články