„Ako sprevádzať deti sexuálnym dozrievaním v dobe ľahko dostupnej pornografie“.

Kostol sv. Rodiny, 17. marec 2024

Uplynulú nedeľu sa po krížovej ceste , ktorou nás sprevádzal zbor Vinimini, uskutočnila prednáška Zuzany Priesolovej z neziskovej organizácie – Tlakový hrniec, na tému: „Ako sprevádzať deti sexuálnym dozrievaním v dobe ľahko dostupnej pornografie“. Lektorka nás citlivo a zároveň erudovane vtiahla hlbšie do tejto témy. Keďže prednáša aj na školách, kde robí s deťmi aktivity a prieskumy, má dostatok informácií priamo od nich. Pozoruhodné bolo, že v dnešnej dobe sa až 80% detí s pornografiou stretne nedobrovoľne, prostredníctvom digitálnych médií – najmä mobilu. Nás rodičov povzbudila, aby sme si pred touto témou nezatvárali oči a primerane veku dieťaťa odpovedali na jeho otázky a u starších detí iniciovali rozhovor. Odporučila nám knihu pre rodičov: „Láska žije offline“. Ďakujeme bratom saleziánom, že nám sprostredkovali túto podnetnú prednášku.

Eva Bednárová

Najnovšie články