Cesta Svetla

Kostol sv. Rodiny, 31. marec 2024

Už je asi aj tradíciou, že na Veľkonočnú nedeľu večer sa koná Cesta Svetla, ktorá je ako keby pokračovaním Krížovej cesty Ježiša. Je to tiež 14 zastavení, ktoré opisujú udalosti po zmŕtvychvstaní Ježiša, jeho stretnutia s apoštolmi, nanebovstúpenie až po zoslanie Ducha Svätého. Tohtoročná Cesta Svetla, uskutočnená o 20:00 v kostole Sv. Rodiny na Vinbargu, bola sprevádzaná piesňami zboru Taize, ktorý funguje u Saleziánov už druhý rok. Hlavnou myšlienkou Cesty Svetla boli podľa tohtoročnej strenny slová Panny Márie „Časom všetko pochopíš.“, ktoré adresovala don Boscovi. Tým, že každé zastavenie mal na starosti niekto iný, vznikli rôzne typy a druhy zamyslení, čo prispelo k pestrosti, ale aj rôznosti pohľadov na udalosti. Každý komentár, zamyslenie, príbeh, či pohľad na konkrétne zastavenie mali svoju hĺbku a každý si určite odniesol niečo konkrétne so sebou, ako ďalej na svojej ceste pokračovať. Na záver sme Cestu Svetla ukončili piesňou, krátkym príhovorom a kňazským požehnaním od Pančiho.

Jozef Gerčák

Najnovšie články