Krížová cesta po sídlisku

Na tohtoročnej krížovej ceste mladých, tak ako každoročne sme putovali po Vinbargu. Zastavenia boli obohatené myšlienkami mladých a dokonca aj umeleckou vsuvkou vo forme tabuli, ktorá s nami putovala. Bližšie sme sa venovali trom vlastnostiam, na ktoré panna Mária upozorňovala. Tie tri vlastnosti sú: statočnosť, pokora a sila. Aj keď každý pôstny piatok máme šancu zúčastniť sa krížovej cesty, na každej máme príležitosť zažiť niečo nové. A táto cesta nie je žiadnou výnimkou. Mladí nám ukázali krásne myšlienky na zamyslenie a hlbšie prežitie pánovho utrpenia. Ďakujeme im a tešíme sa na ďalší rok!

Liliana Legiňová a Tibor Šinaľ

Najnovšie články