Dievčatá sa stretli na Brezovke

Brezovka, 6.-7. apríl 2024

Vznikla partia mladých žien, ktoré majú túžbu robiť niečo pre dievčenský apoštolát. Podarilo sa nám zorganizovať zopár spoločných večerov a tentokrát aj víkendovku na Brezovke. Stretli sme sa v sobotu poobede a začali aktivitou, pri ktorej sa mohli dievčatá lepšie spoznať, tým, že sa rozprávali na konkrétne otázky a pri tom si preverili aj svoje praktické zručnosti. Pokračovali sme sv. omšou a následne večerou, po ktorej sme privítali pani doktorku MUDr. Petrišinovú. Ako gynekologička nám veľmi ochotne a láskavo odpovedala na naše otázky z oblasti ženského sveta. Určite ju medzi nami ešte rady privítame, pretože to bolo veľmi podnetné a obohacujúce. Na záver dňa sme si urobili ešte jednu aktivitu o sebapoznaní a vzájomnom vnímaní sa. Tento plne nabitý deň sme zakončili spoločnou modlitbou sv. ruženca. Nedeľu sme začali najlepšie ako sa dalo a to sv. omšou. Naraňajkovali sme sa a zároveň spoznávali našich ďalších hostí, rodinku Frenákových, ktorí nám už pri jedle vymysleli aktivitu. Potom nám porozprávali o tom  ako sa spoznali, ako sa vyvíjal ich vzťah pred manželstvom a aj čo žijú teraz v manželstve. Pripravili si aj otázky a aktivity, takže sme spolu rozmýšľali, rozprávali sa a dopracovali sa až k zamysleniam o podstate života. Veríme a tešíme sa, keď prídu zas a opäť nabudúce. Tento vzácny čas sme zakončili spoločným obedom a filmom ako bonusom pre vytrvalých. Bol to požehnaný čas. Ako organizátorky sme nesmierne vďačné našim saleziánom, že máme vôbec takú možnosť, pripraviť niečo špeciálne iba pre dievčatá a že nás aj duchovne sprevádzajú, aj keď to s nami ženami nemajú vôbec jednoduché. Veľkým požehnaním a prínosom boli aj všetci naši hostia, ktorí nám dali nový pohľad na veci a zároveň priniesli aj kúsok seba samých. A ak by dievčatá neprijali túto ponuku, nemali by sme to pre koho organizovať, takže ďakujeme aj za ich otvorené srdcia. Pán Boh je dobrý a celý tento víkend bol jeden veľký darček od neho. 

Alena Čechová

 

Najnovšie články