Babský večer o obliekaní

Oratko, 13. máj 2024

Na sviatok blahoslavenej Laury Vicuñe (22.01.2024) sa oslavou jej sviatku nami dievčatami z oratka začal rád dievčenských stretiek stredoškoláčok a vysokoškoláčok. Takéto stretko sa konalo aj tento pondelok, 13.05.2024, na sviatok svätej Márie Dominiky Mazzarellovej, spoluzakladateľky Inštitútu dcér Márie Pomocnice, saleziánok. Program sme začali svätou omšou v oratkovskej kaplnke, po ktorej sme sa presunuli na byt. Na ceste tam sa dievčatá zamysleli nad fast fashion, čo bol náš odrazový mostík k téme obliekania sa. Rozoberali sme všetko, čo sa tohto týkalo, od fast fashion a ako si hľadať etické a ekologické kúsky oblečenia cez vhodné obliekanie sa v rôznych situáciách nášho života až po to, ako prístup k nášmu obliekaniu odráža náš vzťah k sebe samej a k nášmu Stvoriteľovi. Zaoberali sme sa aj tým, že aj našim zovňajškom, resp. obliekaním, sme vzorom pre mladších a zamysleli sme sa aj tým, ako vníma mužské pokolenie bardejovského oratka obliekanie, čo je podľa nich nevhodné, a čo sa im zas páči. Je krásne, že vďaka záujmu dievčat môžu tieto babské večery pokračovať a že je tu priestor na to, prehlbovať vzťahy medzi animátorkami aj takouto pravidelnou formou.

Petra Šinaľová

Najnovšie články