Ako vychovávať v dnešnej dobe?

Košice, 16. máj 2024

Vo štvrtok 16. mája sa v košickej Tabačke konal nultý ročník konferencie s názvom Kompakt. Samozrejme, že tam, kde deje niečo zaujímavé, nesmie chýbať ani naše stredisko. Hlavnou myšlienkou tejto konferencie bola radostná výchova a vzdelávanie v dnešnej dobe. Čo to vlastne znamená? To nám priblížili zaujímaví hostia z rôznych kútov Slovenska – odborníci z rôznych oblastí. Či už to boli vysokoškolskí pedagógovia, sociologička, ekonomicky analytik, alebo aj študent vysokej školy, ktorý nám zas ponúkol pohľad na výchovu mladých očami mladého človeka. Vo svojoch príspevkoch nás voviedli do tém ako sú hodnoty mladých ľudí, emocionálny kompas, vytrvalé dobro, evolúcia vo vzdelávaní či alternatívne typy škôl. Na záver hostia odpovedali na otázky z publika v panelovej diskusii. A teda môžem povedať, že tých otázok bolo naozaj neúrekom. Celý program sa niesol v príjemnej atmosfére, o ktorú sa postarali organizátori. Myslím si, že publikum odchádzalo dostatočne nasýtené nielen podnetnými informáciami, ale aj skvelými dobrotami a občerstvením. Veľká vďaka patrí Saleziánom don Bosca a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Radka Čanová

Najnovšie články