Víkend plný zážitkov

Brezovka, 24.-26 máj 2024

Aj tento rok sme spolu s animátormi a saleziánmi oslávili sviatok saleziánskej patrónky Panny Márie Pomocnice. Začali sme svätou omšou v piatok večer na Vinbargu a po nej sme sa presunuli na Brezovku, kde sme začali oslavovať naplno. Večer sme si zahrali hry a deň sme zakončili spoločnou modlitbou. Sobotné doobedie sa nieslo v pracovnom duchu. Po brigáde sme si vychutnali zaslúžený obed a zábava pokračovala voľným programom. Pred večerou sme si spoločne zahrali hry, kde sme preukázali svoju súťaživosť a bojovného ducha. Súťaživá atmosféra opäť vyhladovala naše žalúdky, a preto bol čas na skvelý guláš. Tento deň sme spoločne zakončili tichou adoráciou. V nedeľu nasledovala duchovná obnova, kde sme načerpali nové duchovné sily. Obnovu sme ukončili svätou omšou, naobedovali sme sa, upratali  chatu a presunuli sa do oratka, kde nasledovala veľká oslava sviatku Panny Márie Pomocnice a storočnice príchodu saleziánov na Slovensko.

Jakub Harčar 

Najnovšie články