Trávniková KAMA v Bardejove

Bardejov, 31. máj – 2. jún 2024

Počas prvého júnového víkendu sa v Bardejove uskutočnil východoslovenský futbalový turnaj Kama, ktorého mottom bola myšlienka: „HRDÍ A PLNÍ VĎAČNOSTI.“ Zišlo sa tu mnoho mladých chlapcov z rôznych saleziánskych stredísk, ktorí súťažili v dvoch kategóriách – U15 a U19. Po úvodnej svätej omši a rozlosovaní sa v oratóriu začal večer plný zoznamovacích hier a športových aktivít. V slnečnú sobotu prebiehali napínavé zápasy v skupinách. Večer mali chlapci možnosť oddýchnuť si aj v miestnom wellness centre. Samotné semifinálové a finálové zápasy prebiehali v nedeľu, po ktorých naši mladší chlapci obsadili 3. miesto a starší chlapci zvíťazili. Celý turnaj ukončila slávnostná nedeľná svätá omša. Po nej nasledovalo oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdanie individuálnych ocenení. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vydarený priebeh podujatia. Na záver chcem srdečne zablahoželať chlapcom, ktorí reprezentovali naše oratko k obdivuhodným výsledkom.

Rafaela Exnerová

Najnovšie články