Odpust bl. Zefyrína 2015

Prvý májový víkend sa na Poštárke, ako už tradične, oslavovalo. Sviatok patróna nášho kostola, prvého Róma povýšeného na oltár blahoslaveného Zafyrina Chimenéza Mallu. Program začal v sobotu o 15:00 korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Po nej sme si pripomenuli život bl. zefyrína v netradične spracovanej akadémii. Prezentáciu fotiek s hovoreným slovom striedali krátke scénky z jeho života. Po akadémii sa slova ujali mamy a spoločne sa modlili za svoje deti aj za Poštárku. Sobotňajší program vyvrcholil sv. omšou, ktorú celebroval páter Tomáš Regeš, redemptorista z Gaboltova. Omšu doprevádzala skupina Slnovratz Bardejova. Nedeľný program bol typický odpustový –  Slávnostnú sv. omšu celebroval otec Eugen Fejczo, rodák z Bardejova, kňaz rómskeho pôvodu momentálne pôsobiaci  vo farnosti Kecerovce. 

Najnovšie články