Oprava ihriska na Poštárke

DSC00305

Tento rok vďaka podpore Komunitnej nadácie Bardejov, ktorá podporila projekt „Bezpečné ihrisko“, sme sa pustili do opravy zničeného ochranného oplotenia na ihrisku za kostolom.

Ihrisko sa dlhoročným užívaním dostalo do havárijneho stavu, kedy už bolo nebezpečné pre deti, ktoré sa tam chodili hrať. Preto sme sa pustili do prvej fázy oprav : a to úplnej výmeny zničeného rebierkového pletiva a opravy poškodeného oplotenia po obvode. Za pomoci dobrovoľníkov sme počas leta pletivo demontovali nahradili novým a nafarbili.

Ďakujeme všetkým, ktorý prispeli či už finančne alebo svojou prácou na zveľadení priestorov, ktoré slúžia najmä deťom.

Najnovšie články