Výročná spomienka na don Teodora

DSC00676

9.decembra ubehol rok odvtedy čo don Teodor Gavenda odišiel do večnosti. Práve túto udalosť sme si pripomenuli na Poštárke, kde don Teodor roky pôsobil. Hlavnou myšlienkou bolo poďakovať sa nášmu nebeskému Otcovi za dar don Teodora.

Začali sme spoločnou modlitbou sv. ruženca, ktorý sa modlili deti a mladí, po ňom sme si pripomenuli život a don Teodora u nás cez prezentáciu niekoľkých fotiek z jeho pôsobenia na Poštárke. O 18:00 sa začala sv. omša, ktorej predsedal a kázeň preniesol don Peter Bešeney, koncelebroval aj náš provinciál don Jozef Ižold, don Marián Ondriáš, don Jozef Žembera a domáci saleziáni don Alojz Ondrejka, don Jozef Knap a don Peter Varga.

prezentácia: https://www.youtube.com/watch?v=8r_pp2xQZC8&feature=youtu.be

foto: https://photos.google.com/album/AF1QipPvx1pJPRxLcpkdq1ZKUjL-bzdgSnxEm3568qEb

Najnovšie články