Odpust bl. Zefyrína 2016 – dve jubileá

6-8. 5. 2016 bol Odpust ku cti bl. Zefyrína, ktorý sa tento rok niesol v znamení dvoch jubileí na Poštárke. Prvým je 25 rokov od posviacky kríža na Poštárke(19.10. 1991) – čo bolo oficiálnym začiatkom pastorácie Rómov na Poštárke, hoci na Poštárke dielo začali o rok skôr.
Druhým výročím je 10 rokov Základnej školy s materskou školou bl. Zefyrína.

Pastoráciu Rómov v Bardejove začala sr. Atanázia Holubová, sestra rádu sv. Bazila Veľkého už počas komunistickej totality. V roku 1990 oslovila Saleziánsku komunitu v Bardejove s prosbou o pomoc. Ako spomína Peter Bešenyei, prvý salezián, ktorý rozbiehal pastoráciu na Poštárke, „Bol som najmladší v komunite, tak som išiel ja“ Práca sa začala podobným štýlom ako v oratóriach: malé skupinky – stretká, zbor (Devoleskhere čhave) , výlety, turnaje, tábory…

V roku 1996, saleziáni kúpili kultúrny dom, ktorý opravili a prerobili na oratko a Kaplnku  bl. Zefyrína Mallu (prvého blahoslaveného Róma), ktorá bola konsekrovaná 15. 8. 1998. V roku 2001 materská škola na Poštárke zmenila zriaďovateľa a prešla pod saleziánov. V roku 2002 na Poštárke boli zriadené elokované triedy 1. ZŠ v Bardejove a len triedy 1. stupňa. V roku 2005 z nich bola vytvorená ZŠ sv. Dominika Sávia, aby v roku 2006 sa zlúčila s materskou školou do dnešnej podoby. V roku 2014 boli posvätené nové priestory školy a zároveň sa rozšírila o 5 a 6 ročník 2. Stupňa.

V súčasnosti má škola 222 žiakov (ZŠ – 157, MŠ – 65), ktorým poskytuje vzdelávanie a výchovu.

Pastoračné centrum zahŕňa okrem farskej pastorácie ( sv. omše, spovedanie, príprava a vysluhovanie sviatostí krstu, manželstva, birmovky, eucharistie,…) animovanie stretiek chlapčenských, dievčenských, máme tu modlitby Matiek, stretko otcov, zbory –detský i dospelých,… výlety, tábory,… Na tejto činnosti sa podieľajú , saleziáni (2), baziliánky (2), animátori Rómovia i Slováci.

Program začal v piatok programom detí pre rodičov o bl. Zefirínovi a pridalo sa aj milé ďakujem pre mamičky, keďže v nedeľu bol deň matiek. V Sobotu sme sa stretli o 16:00 na procesii s obrazom bl. Zefyrína a Božieho milosrdenstva po Poštárke. Čítali sa úryvky životopisu bl. Zefyrína a modlili sme sa Korunku božieho milosrdenstva. Po nej sme sa pomodlili sv. ruženec, keďže bl. Zefyrín je veľký ctiteľ Panny Márie a zomrel aj kvôli tomu že sa modlil ruženec. Sv. omšu v sobotu celebroval don Marián Ondriáš a doprevádzal ho zbor s Poštárky. V nedeľu mal slávnostnú sv. omšu  don Peter Bešenyei a na sv. omši spieval zbor učiteľov. Poobede sa stretlo na ihrisku 11 rodín, ktoré si zmerali sily v rodinnej olympiáde.

Najnovšie články