Otvorenie oratka

To je kráľ Dávid, náš hrdina… V nedeľu 2. októbra sa tieto slová hymny z letného prímestského tábora opäť ozývali na Poštárke. Na tento deň totiž bolo naplánované OTVORENIE ORATKA.

 Už pozvánky, ktoré deti dostali, hovorili o tom, že sa vrátime k téme o Dávidovi a Goliášovi. Pozvánky nakoniec slúžili aj ako vstupenky. Na program však mohli ísť aj tí, ktorí vstupenku nemali, ak splnili určenú úlohu.

Pri registrácii deti dostali tombolové číslo a čakali na ihrisku, čo sa bude diať. Keď sa zapísal aj posledný 103. účastník, nasledovalo rozdelenie do deviatich skupín. Tentokrát sa deti mohli vybrať samé a taktiež si zvoliť, ktorý z animátorov ich bude sprevádzať. Potom si deti posadali a pozreli si „živé fotky“, ktoré nám priblížili všetky scénky z prímestského tábora. Pokračovali sme predstavením fotiek akcií z predchádzajúceho roka a slávnostným otvorením oratka – odomkli sme truhličku, v ktorej sa skrývalo napísané to, čo vlastne oratko je: DOMOV, kde sa cítime dobre „ako doma“; ŠKOLA, kde sa učíme veľa dobrých vecí; KOSTOL, kde máme radi Ježiša a modlíme sa k nemu; IHRISKO, kde sa radi spolu hráme a zabávame sa. Po hymne už prišli na rad dlho očakávané stanovištia. Tam sa deti do sýtosti vyšantili pri rôznych hrách a úlohách, ktoré museli splniť. Keď sa už pomaly stmievalo, blížil sa aj záver stanovíšť, avšak ešte nie záver nášho programu.

Po záverečnej modlitbe a požehnaní otca direktora sme vyhodnotili a odmenili každé stanovište. Nasledovalo žrebovanie tomboly, ktoré všetkých akosi priblížilo k pekným a hodnotným cenám, ktoré si odnieslo 21 detí. Pri odchode si ešte deti prevzali malú sladkosť a spokojné sa vrátili domov. Animátori ešte ostali upratať a pochutiť si na malom agapé (ďakujeme sr. Sebastiáne a dobrodincom).

Ďakujeme Bohu za nádherné počasie a požehnaný priebeh akcie. Taktiež ďakujeme za obetavú pomoc don Stanovi a animátorkám z Vinbargu. Poďakovanie patrí aj otcovi direktorovi Vilovi za aktívnu prítomnosť pri animovaní skupinky. Osobitná vďaka patrí animátorom z Poštárky, ktorí výraznou mierou prispeli k tejto peknej akcii.

JK

 

https://goo.gl/photos/pBorg6CJ9Y4A9E7K8

Najnovšie články