Duchovná obnova pred Vianocami

Na koniec Adventu sme si naplánovali aj duchovnú prípravu na vianočné sviatky a ponúkli sme dospelým duchovnú obnovu, ktorú viedol otec Igor Čikoš, grécko-katolícky kňaz pôsobiaci v Malcove, kde rozbieha pastoráciu medzi Rómami.

Po sv. omši o 15:00, na ktorej kázal otec Igor, sa účastníci presunuli do klubovne. Pozvaný kazateľ ponúkol vyše 20-tim dospelým pekné aktivity a bohaté duchovné myšlienky. Otec Igor sa s nami podelil o svoje duchovné obrátenie a o tom, ako Boh konal a koná v jeho živote a v živote jeho rodiny. Vyzýval nás k tomu, aby sme chceli prijať dary, ktoré nám Boh ponúka a aby sme vytrvalo „kráčali“ za Ním ako Abrahám. Taktiež nás pozval, aby sme „vyliali“ pred Pánom z nášho srdca svoje negatívne pocity, ktoré súvisia s našimi zraneniami z minulosti. Iba takto totiž budeme môcť naozaj zo srdca odpustiť a mať srdce otvorené pre lásku (aj k tým, ktorí nás zranili), ktorou nás chce Pán naplniť. Otec Igor sa v mene tých, ktorí nás zranili alebo zraňujú, úprimne ospravedlnil a poprosil o odpustenie. Na znak nezištného a otcovského prijatia od nášho Boha, ponúkol aj on svoje objatie duchovného otca. Po jeho povzbudivých slovách nasledovala adorácia v kostole a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Duchovnú obnovu sme zakončili kratučkým jednoduchým pohostením.

Najnovšie články