Renovácia kúrenia

Naše stredisko je tu na poštárke už skoro 20 rokov a niektoré veci jednoducho končia svoju životnosť tak to bolo aj s ústredným kúrením, ktoré bolo veľmi neefektívne. Provinciálny ekonom don Jozef Sarneckým nám preto pri vizitácii pred dvoma rokmi odporučil hľadať možnosti ako ho opraviť.

Táto možnosť prišla vo výzve nadácie RENOVABIS, kde sme podali projekt na renováciu kúrenia: výmena starých kotlov už v havarijnom stave, a rozdelenie systému kúrenia na 4 vetvy, aby sa nemusel kúriť celý dom, vždy keď sa tam niečo deje.

Chceme sa poďakovať nadácii Renovabis za podporu nášho projektu sumou 8232 €. Vďaka nadácii a štedrej podpore ľudí sa projekt dokončil a nateraz to najnutnejšie je opravené a vymenené.

Najnovšie články