Výlet dievčat do Prešova

VÝLET DIEVČAT DO PREŠOVA

Dievčenské stretko siedmačok vyzeralo 7.3.2017 trochu inak. Spolu s animátorkami Mirkou, Aďkou a Barborou sa za doprovodu o. Jozefa Knapa  vybrali do Prešova.

Výlet sa začal omšou v kostole na Poštárke, kde dievčatá slúžili ako lektorky. Cestu vlakom nám spríjemňovali zaujímavé hry. Rozprávka Balerína nám odovzdala pekný odkaz: zlepšovať sa v tom, čo nás napĺňa a nevzdať to ani vtedy, ak sú okolnosti proti nám. Po filme sme využili kúsok času pred odchodom vlaku a poprecházdali sa po prešovskom námestí, spravili pár „selfíčiek“ a šli na vlak.

Aj cestou späť sme sa zabávali hrami, no najhranejšou bola hra Slovný had.

JK

Najnovšie články