Duchovné cvičenia mužov a animátorov

V júli sa okrem akcii pre deti, odohrali aj dve akcie pre dospelých, ktorí prejavili túžbu na chvíľu sa stíšiť, odstúpiť od problémov, v ktorých žijú a prerozprávať si ich v modlitbe s Bohom. otec Jozef Knap a naša nová posila brat Juzek 🙂 sa spolu s chlapmi a animátormi vybrali na Bordu, aby prežili dva turnusy duchovných cvičení.

 

DC muži:  https://photos.app.goo.gl/dkpmd0kczs99gYZZ2

DC animátori : https://photos.app.goo.gl/vSsGBSxXR0e42dl33

Najnovšie články