Otvorenie oratka

Nedeľa 24. 9. 2017 na Poštárke sme zorganizovali otvorenie oratka, ktoré bolo pripomenutím prímestského tábora. Jednak tématicky. Na úvod akcie animátori zahrali scénku o Mojžišovi. Potom sa deti rodelil do skupiniek a pod vedením animátorov sa striedali pri stanovištiach a plnili rôzne úlohy.

PV

 

https://photos.app.goo.gl/wgouKwjkt6UlmXRF2

Najnovšie články