Vianoční koledníci

Vianočné sviatky, nám na sviatok Božieho narodenia spríjemnili deti zo školy bl. Zefyrina, ktoré pod vedením pána učiteľa Jozefa Peržeľa nacvičili veľmi pekné folklórne číslo koledníkov z goralských krajov. Vyše 20 minutové predstavenie malo úspech a deti ho previedli aj v kostoloch sv. Anny v meste a kostole sv. rodiny na Vinbargu.

PV

Najnovšie články