Projekt opravy domu bl. Zefyrína v Lenártove

Je október a aj čas znova vás drahí priatelia a dobrodinci informovať o pokračovaní prác na oprave domu bl. Zefyrína v Lenártove. Cez leto sa nám podarilo vďaka dobrovoľníckej práce zrealizovať vybudovanie žumpy a odpadu, tiež prekládku elektriny. Spolu s chlapcami z Poštárky sme hydrodizolovsali dom z troch strán, čo nebolo jednoduché, keďže dom má kamenný základ a všetko sme museli robiť ručne. (vykopať ryhu miestami až do 1,8 m, vyrovnať základ, aby sme mohli nalepiť lepenku, a polystyrén, zakryť to mod fóliou a znova zahrabať 🙂 )

Vďakabohu sme sa znova zapojili do výzvy nadácie RENOVABIS, a oni sa rozhodli podporiť nás v našom snažení a v prvej fáze nás podporili sumou 3600 €. Vďaka čomu sme nakúpili a namontovali nové okná už aj na prízemie. kupili a položili dlažbu v suteréne a na schody na prízemie a nakúpili sme sanitu. Priznám sa, že teraz to tak veľmi teší, keď vidíte, že ten dom sa približuje k obývateľnosti.

ďakujeme nadácii RENOVABIS a aj vám drahí priatelia a dobrodinci za vašu podporu. Pán Boh zaplať!

 

https://photos.app.goo.gl/vbdj5zqpKfh7X3756

Najnovšie články