Výlet Košice – dievčatá

Naše stretko niekoľko mesiacov súťažilo o výlet do Košíc. Dievčatá mali
stanovené pravidlá a iba tie najvytrvalejšie mohli vyhrať. Určite to nebolo ľahké,
ale námaha sa vyplatila a v sobotu 9. júna 2018 prišla sľúbená odmena. Navštívili
sme Lunik IX., kde to všetko žilo … o. Marián (alias Jašo) sa nám spolu
s dievčatami z Luníka venovali. Po hlučnej a veselej návšteve sme za niekoľko
minút zažili trochu extrém. „Zo sveta hluku sme prešli do sveta ticha“. Na chvíľu
sme tak mohli zažiť atmosféru kláštora Karmelitánok na sídlisku KVP. Bol to pre
nás zaujímavý, ale hlavne nezabudnuteľný zážitok… Odskočili sme si aj na
námestie, pozreli sme si Dóm sv. Alžbety, kde je vystavená relikvia sv. Charbela.
Ochutnali sme košickú zmrzlinu a pizzu. Po ceste domov sme sa ešte zastavili na
sídlisku nad Jazerom. Išli sme sa pozrieť či tam to jazero naozaj je a bolo…
v parku sme si trochu zacvičili na stacionárnych posilňovacích strojoch. No
a naplnení svalovou hmotou, dobrou náladou a pekných zážitkov sme už cestovali
domov. Veľká vďaka patrí v prvom rade Bohu a ľuďom, ktorí nám umožnili prežiť
tento pekný výlet.

Najnovšie články