Prímestský tábor 2019

PRÍMESTSKÝ TÁBOR

„BI LA DAKERO PES NADEL – BEZ MAMY TO NEJDE“. Táto myšlienka sprevádzala náš prímesťák. Vyjadrovala, že okrem pozemskej mamy máme aj nebeskú mamu, Pannu Máriu. Tábor sa uskutočnil 8. – 12. 7. 2019. Zúčastnilo sa na ňom 150 detí. Vlastný program mali „škôlkari“, ktorých bolo asi 30. Na tábore bolo 40 animátorov z rôznych kútov SlovenskaJ. Okrem tých z Poštárky k nám prichádzajú animátori z Bardejova, z okolitých dedín, ale aj z bližších alebo vzdialenejších miest. Sme vďační Bohu za každého z nich. Veľkým bonusom u nás sú výborné kuchárky – učiteľkyJ. Celý týždeň sme poznávali život Panny Márie – cez modlitby, scénky, sv. omše… Nesmeli chýbať súťaže, hry, turnaje, stanovištia, výlet, pokladovka… Tohtoročný tábor mal aj novinky: naučili sme sa Zdravas Mária po rómsky, boli sme na púti v Gaboltove, mali sme večerný sviečkový sprievod po Poštárke. Obohatením bola aj špeci úloha: ísť do rodiny, pomodliť sa desiatok a urobiť si s nimi selfie J. Veríme, že tábor priniesol požehnanie pre všetkých, ktorí sa na ňom zúčastnili, aj pre celú Poštárku.

Najnovšie články