Tábor Jasenovce

Počas školského roka niektoré deti chodievajú na doučovanie. Pre nich bol určený výlet od 20. do 22. 8. 2019. Našim cieľom bola saleziánska chata v Jasenovciach. Prvú zastávku sme mali v Čičave, kde sme navštívili Gréckokatolícke centrum pre Rómov. Ďalší program už pokračoval na chate. Tam sme netrpezlivo čakali na direktora a animátorov z Talianska, ktorí s nim prišli. Spoločne sme prekonávali rečovú bariéru, ale hneď sa všetci zapojili do nočnej hry. Nechýbala obľúbená hra „upír“. Ráno bolo v znamení hravého vyučovania. Poobede boli vodné hry a modlitba ruženca za Dávida, ktorý je vážne zranený v nemocnici. Navštívili nás dobrodinci, ktorí nám priniesli výborné mafiny. Večer bola opekačka. Po strašidelnom príbehu sa predsa našli odvážlivci, ktorí išli na skúšku odvahy. Ďalšie ráno už bolo v znamení balenia a upratovania. Bohatý program sme zakončili v Humennom na kúpalisku. Dobre sme sa tam vyšantili a niektorí sa aj učili plávať. Nasledoval obed v parku pri múzeu a zmrzlina. Aj tu ďakujeme dobrým ľuďom za ich štedrosť. Zdravo unavení sme sa pobrali na cestu domov.

Najnovšie články