Materské centrum na Poštárke

S príchodom nových pastoračných asistentov na Poštárku, prichádza aj realizácia nových projektov. Jedným z nich je vznik materského centra. Vedením centra bola poverená pastoračná asistentka Martina Jurčišinová. Jeho vzniku predchádzala príprava. Štúdium literatúry k danej problematike, komunikácia s učiteľkami v materskej škole a aj návšteva OZ Cesta von v Zborove. Súčasťou OZ je projekt „Omama“. Tu pani Tina zbierala poznatky a skúsenosti k vedeniu centra priamo z praxe jednej zo zborovských Omám.

Cieľom centra je pomôcť rómskym mamičkám pri starostlivosti a výchove ich malých ratolestí a v neposlednom rade venovať pozornosť ich správnemu fyzickému aj psychickému vývinu. Je známe, že pomocou hier sa rozvíja mozog dieťaťa a vytvárajú sa základy pre jeho schopnosti. Preto aj tu sa venuje pozornosť hrám a aktivitám zacieleným na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, jazykových, komunikačných a vzťahových schopností, prehĺbenie vzťahu mama-dieťa a pod. Je dôležité venovať pozornosť dieťaťu do troch rokov, pretože práve vtedy sa vytvára základ pre jeho budúce myslenie, vzťahový život a učenie sa.

Dobrou správou je, že materské centrum už nie je iba v štádiu príprav. Prebehli aj prvé stretnutia. Na nich pani Tina viedla a hry a aktivity s dieťaťom, ktoré následne s ním zopakovala jeho mamička. Išlo o spev, maznanie sa s dieťaťom, rozprávanie sa s ním, nácvik uchopenia kocky, navliekanie krúžkov, či čítanie obrázkovej knihy. Na záver prebehla komunikácia s matkou, kde pani Tina vysvetlila zmysel a prínos daných aktivít pre dieťa.

Veríme, že toto centrum bude veľkým prínosom a požehnaním pre celú Poštárku, no najmä pre mladé matky, ktorým je určené a jeho nádejné začiatky nezastaví ani nepriaznivá situácia okolo pandémie koronavírusu.

 

(Marián Harčar a Martina Jurčišinová)

Najnovšie články