Prímestský tábor 2021

Počas posledného týždňa príprav na prímestský (denný) tábor sa každý deň pri mne zastavil Kamil, žiak špeciálnej školy a vždy mi na prstoch ukázal a odpočítaval koľko ešte dní do začiatku tábora. A nielen on sa naň veľmi tešil, keďže protipandemické obmedzenia nás veľmi obmedzili v našich činnostiach.

Tento rok nás programom sprevádzala sv. Bakhita, černošské dievča, ktoré uniesli predali do otroctva a ktoré sa aj vďaka viere oslobodila nielen od vonkajšieho otroctva ale aj toho vnútorného.

A aj Kamil sa dočkal, pondelok 12. júla sa na Poštárke zhromaždili animátori z Poštárky,  z okolitých dedín Mokroluh, Kobyly a Zborov a prišli nám pomôcť aj misijný dobrovoľníci z Videsu od Bratislavy až po Košice. Na ihrisko nahrnuli deti s potvrdením o bezinfekčnosti v ruke. Menšie deti, 4 – 7 rokov sa presunuli do areálu školy, kde mali vlastný program. V pondelok sa tam vystriedalo vyše 70 detí. Starší sa rozdelili do 10 skupín, po 18 detí. Potom začal samotný program, cez ktorý sme si pripomínali jej krásne a šťastné detstvo, ktoré žiaľ skončilo, keď mala 9 rokov a uniesli ju do otroctva.

Utorok sa riešila téma otroctva. Deti sa symbolicky mohli pohybovať zviazané jedným lanom a tým obmedzené na slobode pohybu, zažili niečo zo zla otroctva.

Streda sa niesla v znamení jej príchodu do Talianska. Preto sme sa aj my vybrali na cestu a hrou zháňali prostriedky na cestu. Potom sme na Bardejovskej Kalvárii slávili sv. omšu, pri ktorej sme si pripomenuli, že aj my sme boli pokrstení ako sv. Bakhita.

Vo štvrtok sme mali na programe veľkú hru, ktorú sme nazvali Cesta do neba. Deti plnili rôzne úlohy a takto sme s Bakhitou prežívali jej všedný život služby v reholi i mimo nej.

A v piatok bola veľká slávnosť. Deti najskôr po celom rómskom sídlisku zháňali svedectvá o jej príkladnom živote, aby sa ukázalo, že je svätá. A toto sa riadne oslávilo, hudbou, tancom, sladkosťami, drobnými darčekmi – náramkom s menom Bakhity a oblievačkou, pretože bolo veľmi teplo.

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí nám saleziánom pomohli aby tento tábor mohol byť zrealizovaný: Ďakujem firme Softip, ktorá veľkodušne pomohla s finančnou stránkou tábora, animátorom, dobrovoľníkom, učiteľkám, kuchárkam….

A nadovšetko Ježišovi a Panne Márii, lebo bez ich sprevádzania a požehnania by to všetko nebolo možné, takže Bohu vďaka.

Najnovšie články