Miništrantské stretká na Poštárke

Každý kostol má svojich miništrantov a nie je tomu inak ani na Poštárke. Chlapci miništranti sa okrem svojej služby pri liturgii pravidelne stretávajú každý piatok na stretkách s otcom Mariánom a pastoračným pracovníkom Mariánom Harčarom, ktorý je v stredisku zamestnaný vďaka projektu pastoračných pracovníkov, ktorý finančne podporil Úrad vlády Slovenskej republiky. V rámci týchto stretnutí je chlapcom vždy ponúknutá nejaká zaujímavá téma. Snahou vedúcich stretka je, aby sa pravidelne striedalo biblické, formačné, sociálne, miništrantské a tvorivé stretko. Biblická téma je zameraná na niektorú z udalostí z evanjelií, zvyčajne na niektorý z Ježišových zázrakov. Pri sociálnej téme sa zameriavame na oblasti spoločenského rozvoja chlapcov, čiže na výchovu pre budúci život, kooperáciu medzi nimi, spoločenské vystupovanie a pod. Formačná téma ponúka chlapcom možnosť duchovného rozvoja formou nejakej katechetickej témy. Miništrantská téma je zameraná na miništrantské vedomosti a zručnosti a napokon, ak je stretko tvorivé, chlapcom sa vždy ponúkne aktivita na rozvoj ich zručností (napr. vystrihovanie a lepenie papierových modelov, tvorba korálkových náramkov a pod.). Na poslednom piatkovom stretku 17.2.2023 sme sa zamerali na rozvoj kooperačných, kognitívnych schopností a interpersonálnych vzťahov. Chlapci dostali za úlohu preniesť malú gumenú guličku z našej stretkárne do oratkovskej herne bez toho, aby sa jej dotkli, alebo aby im gulička padla na zem. Pomôckou im boli vodoinštalatérske rúrky a kartónové žliabky.

Z nich vytvorili trasu a na základe vzájomnej komunikácie, usporiadania sa v rade vedľa seba, pokusu a omylu a poučenia sa z urobených chýb, ju postupne preniesli z druhého poschodia nášho strediska až na prízemie do herne. Poriadne sa s tým vytrápili, ale náš cieľ to splnilo. Chlapci postupne prišli na to, aké chyby robia a čomu sa treba vyvarovať, kto sa s akou pomôckou má kde postaviť, aby gulička prechádzala cez systém rúrok a žliabkov s čo najväčšou efektivitou a ľahkosťou. Chlapcom sa aktivita páčila i keď spočiatku mali hnev a nervozitu z opakovaného nezdaru, keď im gulička niekoľkokrát
spadla a oni museli začínať trasu od začiatku. Napriek tomu, to však nevzdali a to bolo dôležité. Odmenou za ich snahu im napokon boli spoločný pingpong a kalčeto v herni oratória. Uvidíme, čo prinesie budúce stretko.

Marián Harčar

Najnovšie články