Rómska púť v Gaboltove a výlet pre deti do Bardejovských Kúpeľov

V prvú augustovú nedeľu sa v Gaboltove, dedinke neďaleko Bardejova, už tradične koná rómska púť. Prichádzajú na ňu Rómovia y celého východného Slovenska. Tento rok sa konal jej 29. ročník. Ten sa niesol v duchu predstavenia života blahoslavenej Emílie, mladej rómskej ženy, ktorá zomrela pre vieru, uväznená počas španielskej občianskej vojny. Do programu, ktorý predchádzal slávnostnej odpustovej svätej omši celebrovanej Mons. Bernardom Boberom košickým arcibiskupom metropolitom, boli zapojené aj deti, mladí a dospelí z Poštárky. Deti, ktoré v júni prvýkrát prijali Pána Ježiša do svojho srdca, prednášali modlitbu litánií k bl. Emílii a zahrali a zaspievali dve piesne. Celé ich účinkovanie v programe nacvičili s nimi pastorační pracovníci z Poštárky. Napriek daždivému počasiu sa Rómovia zišli na tejto púti v hojnom počte, mnohí sa v svätej spovedi zmierili s Bohom a pri sv. omši prijali Pána Ježiša. Povzbudení homíliou saleziána dona Mariána Maťaťu sa mohli pobrať domov k svojím rodinám. Pre deti z Poštárky to však nebol koniec. O pár dní po púti pre nich pastorační pracovníci zorganizovali výlet do Bardejovských Kúpeľov. Cestovali MHD aj peši. V Kúpeľoch ich okrem prechádzky, detského ihriska a zmrzliny, čakalo aj prekvapenie – pozvanie na pizzu. Celé toto podujatie chcelo vyjadriť poďakovanie za ich zapojenie sa do skrášlenia rómskej púte a nácvikov, ktoré tomu predchádzali.

Marián Harčar

Najnovšie články