Slávnosť 1. svätého prijímania na Poštárke

  1. máj bol pre rómske deti na Poštárke veľmi významným dňom. Presnejšie pre 22 štvrtákov navštevujúcich ZŠ s MŠ bl. Zefyrína a tiež aj miestne Pastoračné centrum pre Rómov. Tí sa totiž po dvojročnej príprave, prebiehajúcej v škole na hodinách náboženstva aj v oratóriu na stretnutiach s pastoračnými pracovníkmi, dočkali veľkého dňa a konečne po prvý krát vo svojom živote prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Samotnej slávnosti 1. svätého prijímania predchádzala záverečná skúška, ktorú museli deti úspešne zvládnuť. Po nej nasledovali nácviky a napokon v sobotu, deň pred 1. svätým prijímaním, deti pristúpili k svojej prvej svätej spovedi. Pri nej im náš Pán prostredníctvom kňaza odpustil všetky ich doterajšie hriechy, aby mali čisté srdcia pripravené prijať ho. Počas nácvikov si deti spolu s pastoračnými pracovníkmi pani Tinou a pánom Mariánom, bratom Jozefom a kňazom otcom Mariánom prešli celú slávnostnú omšu. V priebehu niekoľkých dní si nacvičili slávnostný vstup do kostola a podľa zadelenia si deti prešli svoje jednotlivé úlohy, aby ich vo svoj veľký deň pekne zvládli. Či už išlo o čítanie liturgických textov zo svätého Písma, prosieb, alebo prednes poďakovania kňazovi a prítomným na konci svätej omše, prinášanie obetných darov, alebo odovzdávanie daru kňazovi, ktorý im vyslúžil túto sviatosť. Každému z nich niektorá z úloh pripadla. Aj samotné deti okrem prvého prijatia Eucharistie, čo bol pre nich v ten deň nepochybne najväčší dar, dostali ešte jeden darček od celého pastoračného tímu – rómsku detskú Bibliu, ruženec a pamätný list. Po spoločnom fotení sa deti pobrali so svojimi rodinami domov, aby to aj tam spoločne oslávili hostinou, ktorá k takejto udalosti neodmysliteľne patrí. Deťom už môžeme len priať, aby bol Pán Ježiš ich najväčším priateľom a často ho prijímali do svojho srdca prítomného pod spôsobom chleba v Eucharistii.

Marián Harčar

Najnovšie články