Výlety s prvoprijímajúcimi deťmi

27.-28.6.2023 Už je to takou nepísanou tradíciou, že po 1. svätom prijímaní všetky deti dostanú „pozvanie“ od pána neďalekého Zborovského hradu, aby ho tam prišli navštíviť. Nebolo tomu ináč ani tento rok. Salezián brat Jozef a pastorační pracovníci, pán Marián a pani Tina, pre nich zorganizovali dva výlety, pre každú štvrtácku triedu jeden. Posledný týždeň školského roka, v utorok a stredu, absolvovali spolu s deťmi ľahkú turistiku z obce Dlhá Lúka na Zborovský hrad. Počas cesty si zahrali rôzne slovné, ale aj pohybové hry, spoznávali pre nich nové veci, napr. turistické značky, či okolie Bardejova a hlavne získali nový pekný zážitok, na ktorý budú môcť dlho spomínať. Po príchode na hrad, jeho obhliadke a vyhliadke z jeho najvyššej časti na celé okolie, nasledovala opekačka pod jeho múrmi. Po spoločnom obede nasledovala modlitba desiatku ruženca a hra. Keď sa naplnil čas, vydali sa na spiatočnú cestu domov. Ešte sa však zastavili na studené občerstvenie v podobe chutnej zmrzliny na križovatke pod Bardejovskými Kúpeľmi. Dá sa takýto výlet zakončiť lepšie?

Marián Harčar

Najnovšie články