DC muži a ženy z Poštárky

Duchovný život je dôležitý aj pre Rómov. Počas prázdnin sme mali v Lenártove dve trojdňové
stretnutia naplnené modlitbou a Božím slovom. Ženy 2. – 4. 8., muži 11. – 13. 8. Nebolo ticho podľa
zvyku. Viac sa hovorilo, ale obyčajne k téme. Téma o ktorej sa hovorilo bola Panna Mária v našom
živote. Modlitby boli popretkávané hlbokou a citlivou rómskou piesňou, ktorá približovala Božiu
hĺbku a blízkosť.

Najnovšie články