Duchovná obnova na Poštárke

DO u nás v kaplnke bl. Zefyrína robíme každý mesiac, kde po prednáške nasleduje
spovedanie a adorácia pred P. Ježišom v Eucharistii. Minulý rok sme sa počas
adorácie modlili ruženec, ktorý muži obohacovali svojim spevom. Toho roku sme si
povedali, že urobíme zmenu. Poprosil som mužov a ženy, ktoré sa pravidelne
stretávajú, aby mi napísali ich spontánne modlitby. Tak v tomto roku počas poklony
pred P. Ježišom prenášame vlastné chvály, vďaky a prosby, popretkávané rómskymi
melódiami a spevmi.
Ešte jednu novinku u nás na Poštárke sme zaviedli. Duchovnú obnovu mladých. To
by nebola novinka, novota je v tom, že sme k mladým prizvali dospelých. Chlapci
mali medzi sebou otcov a dedov, dievčatá mamky. Novoty tým neskončili. Obnova sa
nekonala bežným štýlom, prednáška a ticho. Prečítal sa úryvok z Evanjelia a potom
sme sa o ňom rozprávali asi jeden a pol hodiny. Zážitok z prelínania svetov
a pohľadov mladých a dospelých bol pre všetky vekové kategórie veľkým
obohatením. Tak sme si povedali, že to bude pokračovať. Na začiatku pôstu urobíme
ďalší diel duchovného povzbudenia.
Marián Ondriaš

Najnovšie články