Mikulášsky streetwork

Každý z nás vie, kto to bol Mikuláš. Biskup, ktorý pomáhal, vedel byť štedrý a podeliť
sa o svoje s inými ľuďmi. Doteraz si tú jeho štedrosť pripomíname tým, že sami sa na
sviatok sv. Mikuláša navzájom obdarovávame. Asi hlavne sladkosťami a ovocím. Na
Poštárke sme sa však rozhodli deťom darovať niečo iné. Radosť a zábavu. Spolu
s mladými sme pripravili pre decká popoludňajší program plný hier a súťaží. Súťažné
stanovištia sa nachádzali v jednotlivých miestnostiach oratka a každé z nich mal na
starosti jeden z mladých zo stretnutí Školy Evanjelia. Dokopy tak bolo možné
pripraviť pre deti 10 súťaží, v ktorých súťažili buď jednotlivo, alebo dvojice proti sebe.
Deti triafali pingpongovú loptičku do rohožky od vajec, prenášali papieriky pomocou
slamky, presúvali kamienky pomocou čínskych paličiek, pečiatkovali papier, riešili
matematický labyrint, brúsili si postreh pri kimovke, triafali do terča pomocou čísel
hodených na kocke a pod. Každý výherca získal lístoček a ten potom pri bratovi
Juzekovi vymenil za slovo z modlitby za Poštárku a to nalepil na veľký kartón. Tak,
ako hry boli darčekom pre deti, táto modlitba bola darčekom detí pre celú Poštárku.
Keď získali a nalepili všetky slová a vznikol ucelený text modlitby, presunuli sme sa
do kostola, kde sme sa túto modlitbu spoločne pomodlili, aby sme pre Poštárku
a všetkých jej obyvateľov vyprosili potrebné milosti od Nebeského Otca. Veríme, že
úprimná detská modlitba koná zázraky a že práve takou bola aj modlitba našich detí
a u Pána nezostane bez povšimnutia. Na záver, keď už deti odišli domov, sme si
sadli s mladými do spoločenskej miestnosti, kde sme pri kofole a čipsoch budovali
spoločenstvo, rozprávali sme sa o dojmoch z hier, delili sa o vtipné situácie, ktoré pri
nich vznikli a hlavne tešili sa z toho, že sme svojou službou urobili radosť iným.
Marián Harčar

Najnovšie články