Zimné prázdniny na Poštárke

Ďalší rok nám zbehol ako voda a my sme sa znova dočkali Vianoc. Deti sa tešili na darčeky pod stromčekom, dospelí na pracovný oddych a snáď všetci na to najdôležitejšie – na oslavu narodenia Krista. No neboli by to prázdniny, keby sme ich presedeli len doma alebo strávili návštevami. Na Poštárke sme sa preto rozhodli tento čas využiť aj na zorganizovanie zopár podujatí pre chlapcov. Všetko sa začalo po Novom roku. V stredu sa mladší miništranti, ktorí nazbierali dostatočný počet bodov v miništrantskej tabuľke, mohli zúčastniť veľkej hry ZORALO. Príbeh, ktorého boli aktérmi, sa zopakoval z posledného stretnutia, keďže ho vtedy nezvládli dotiahnuť do úspešného konca. Ich úlohou bolo vylúštením šifier nájsť bojovú výzbroj, aby sa mohli zúčastniť šermiarskeho turnaja. Okrem toho však museli na ich úspešné a rýchle vylúštenie ťažiť diamanty v bani, za ktoré si mohli kúpiť služby prekladateľa a dohadovať sa s miestnym obchodníkom. Tentokrát sa chlapcom podarilo nájsť ukryté štíty, penové dýky a meče a tak si nakoniec zmerali sily v súbojoch medzi sebou. V nasledujúce dva dni pastoračný koordinátor Marián pozval chlapcov zo „stretka Piataci“, ktoré vedie, aby si spoločne zahrali futbal v telocvični a tiež sa zúčastnili stretkárskeho kalčetového turnaja spojeného s pingpongovým kolotočom. Chlapci sa tak nielen zabavili a vybehali, ale aj zmysluplnejšie využili voľný prázdninový čas medzi kamarátmi. Otec Marián tiež počas prázdnin nezaháľal a okrem hry Zoralo ponúkol miništrantom športový piatkový večer. Po omši sa s ním zišlo dvanásť chlapcov a skvele si zahrali bedminton. Po týchto radostných dňoch naplnených zábavou však prišlo kruté vytriezvenie a opäť nastali dni povinností. Škola začala a nám ostávajú len spomienky. No už teraz sa môžeme tešiť na ďalšie prázdniny, ktoré ani sa nenazdáme a budú tu.

Marián Harčar

Najnovšie články