Zmeny v pastoračnom tíme na Poštárke

Bardejov-Poštárka 9. január 2024  //  S nástupom nového roka do pastoračného tímu nastúpil jeden nový člen a jeden starý ho naopak opustil. Presnejšie ide o členku. Pani Tina sa s Poštárkou koncom minulého roka rozlúčila. Od 1. januára sa k saleziánom otcovi Mariánovi, bratovi Jozefovi a pastoračnému koordinátorovi Mariánovi pridala pani Zuzana Lenartová. Primárne sa zameria na rozbehnutie materského centra a zapojí sa taktiež do prípravy prvoprijímajúcich detí a krúžka šikovných rúk. Pani Tine želáme veľa šťastia v jej ďalšom pôsobisku a Zuzke mnoho pekných chvíľ a úspechov tu na Poštárke s nami a miestnou komunitu Rómov.

Marián Harčar

Najnovšie články