Podporte náš projekt

Mnoho ľudí sa pýta či to má zmysel …

… Má. Kto však čaká rýchle výsledky, tak sa sklame. Výchova je vecou, ktorá potrebuje čas. Ani nás rodičia nevychovali za dva mesiace. Aj my vidíme mnoho pokrokov ľudí, ktorí prišli do konfliktu so zákonom a boli vo väzení, no dnes sa aktívne podieľajú na práci v našom centre. Našli si stále zamestnanie a aj cez vieru v Boha zmenili svoj spôsob života.

Sme Saleziáni Don Bosca – rehoľa, založená sv. Jánom Boscom. Našou hlavnou úlohou je pomáhať tým najzraniteľnejším (mládež, ľudové vrstvy) najmä cez výchovu a vzdelanie. Na Slovensku pôsobíme v 22 strediskách, 2 školách a 2 škôlkach. Od roku 1991 pracujeme aj v Pastoračnom centre na Rómskom sídlisku Poštárka v Bardejove.

Na Poštárke máme tento rok 2 spoločenstvá mužov – otcov a 5 spoločenstiev žien, ktoré sa stretávajú každý týždeň.

Modliace sa matky prosia o Božie požehnanie pre svoje rodiny i celú Poštárku

Dve skupinky mládežníkov a 4 skupiny chlapcov a dievčat sa cez hru a výchovné aktivity formujú pre život.  3 skupiny detí sa pripravujú na 1. sväté prijímanie. Fungujú tu aj 3 skupiny detí v krúžku „Šikovné ruky“. V ZŠ s MŠ bl. Zefyrína sa formuje 84 deti v MŠ a 121 detí v ZŠ (1. stupeň).

Oratkovský pingpongový kolotoč je veľmi obľúbenou aktivitou všetkých vekových skupín

Vďaka dennému táboru a aktivite doučovania, počas posledných 10 rokov sa mnoho mladých dobrovoľníkov – Rómov aj Slovákov na vlastnej koži presvedčilo, že hoci to nie ľahké, je to krásne a má to zmysel.

Tábor je vrcholom celého roka nielen pre deti

„Babka, potrebujete drevo?“

Možno poznáte vtip, keď za babkou prišli večer partizáni a opýtali sa jej: „Babka, potrebujete drevo?“ A ona odpovedá: „Nie nepotrebujem.“ A do rána nemala na dvore ani triesočku.

Niečo podobné sa stalo aj nám. Pred Domom bl. Zefyrína v Lenartove bol starý drevený plot, ktorý tam už ale nie je. Keďže v jedno sobotňajšie popoludnie prišli za nami Rómovia z miestnej osady a poprosili nás o dosky, ktoré boli pri plote, dovolili sme im ich zobrať. No keď sme prišli znova pracovať pri dome, zistili sme že rozobrali celý plot… Stáva sa. Zjavne sme sa nepochopili. 🙂 Našťastie to až tak nemrzelo, lebo plot už mal svoj vek a potreboval vymeniť.

Dom bl. Zefyrína slúži ako oddychový a formačný priestor pre deti i dospelých. Organizujeme tu pre nich výlety, v lete pobytový minitábor a duchovné obnovy pre ich rast vo viere.

Je to ale bezpečné?

Chýba nám totiž plot. V blízkosti pozemku je frekventovaná cesta a deti, ktoré sa tam hrajú môžu na ňu v zápale hry vybehnúť. Po pandémii sme tam začali znova častejšie chodievať, vnímame to ako problém bezpečnosti, najmä ak je akcia pre rodiny, ktoré majú menšie deti.

Súboj generácii dopadol pre dospelých zle 🙁  Chýbali len dve minúty, aby vyhrali nad chlapcami…

Aj dospelí chlapi sa radi zahrajú medzi sebou i so svojimi synmi a synovcami

Okrem tejto stavebnej časti chceme vaše dary využiť na letný denný tábor, ktorého sa zúčastňuje každý rok vyše 200 detí a 60 dobrovoľníkov.  Mnohí sa opätovne vracajú, aby znova zažili nezabudnuteľnú atmosféru tábora. Dokonca, niektorí sú ochotní vziať si dovolenku v práci, aby sa ho mohli zúčastniť.

Tiež by ste nám pomohli s realizáciou pobytového minitábora pre cca 15 detí, ktoré najlepšie využívali ponuku doučovania počas školského roka a ďakovný výlet pre animátorov a dobrovoľníkov zapojených do realizácie týchto podujatí, Niektorým z nich služba pre rómske deti pomohla rozlíšiť ich budúce smerovanie.

„Práci s deťmi na Poštárke sa venujem ako dobrovoľník už 6. rok. Okrem pomoci s organizáciou letných táborov sa tu tiež angažujem ako doučovateľ anglického jazyka. Táto osobná skúsenosť ma utvrdila vo výbere môjho budúceho povolania – učiteľstva, ktoré momentálne študujem na Prešovskej univerzite.“ – dobrovoľník Samo

Raftovačka pre dobrovoľníkov z tábora

Tento rok začíname s aktivitou pre mamičky s malými deťmi do 4 rokov. Máme vyškolenú jednu pastoračnú asistentku, ktorá v štýle Montessori pracuje s mamičkami a pomáhal im venovať sa malým deťom, aby boli lepšie pripravené na nástup do materskej školy a neskôr do základnej školy.

Čo všetko by sme mohli vďaka Vášmu daru zrealizovať

Priorita č. 1

Aj tento rok  bude v lete denný tábor pre rómske deti zo sídliska Poštárka. Vďaka vašim darom by sme mohli napríklad zorganizovať výlet autobusmi a ukázať deťom nejaké zaujímavé miesta. Financie by pomohli pokryť aj náklady na cestu a stravu pre dobrovoľníkov počas táborov. Tiež by sme mohli realizovať stretnutia pre našich mladých zamerané na výchovu k dobrovoľníctvu a na rast vo viere. Pred koncom letných prázdnin by bolo možne pripraviť pobytový minitábor pre deti , ktoré sa celý rok snažili a chodili na doučovanie.

Dievčatá na prechádzka po náučnom chodníku počas ich výletu v Lenartove

Zábavný večerný program pre deti z doučovania na pobytovom minitábore v Lenartove

Vnímame dôležitosť venovať sa mamičkám s malými deťmi a práve preto je rozbiehame činnosť materského centra vedeného v Montessori štýle. Vaše dary by poslúžili na jeho rozvoj.

Priorita č. 2

Po ukončení rekonštrukcie domu v Lenartove, kam chodievame na výlety, duchovné a vzdelávacie aktivity, potrebujeme dať do poriadku aj okolie v prvom rade plot, ktorý oddeľoval pozemok od hlavnej cesty a keďže dom je na kopci, tak aj spevniť príjazdovú poľnú cestu a priestor pre parkovanie áut.

Duchovná obnova pre mužov v Dome bl. Zefyrína

3000 €: prvý míľnik = formácia dobrovoľníkov, tábory

6000 €: druhý míľnik = Bezpečnosť pri hrách – obnova plota

9000 €: tretí míľnik =  výstavba príjazdovej cesty a miesta na parkovanie

Podporiť nás môžete na: https://www.donio.sk/bezpecny-vylet

Najnovšie články