U nás je vždy veselo

Deti a mládež z našej poštárskej komunity si v rámci veľkonočných prázdnin užívali dni voľna. Oratórium na Poštárke sa rozhodlo im tieto dni plné oddychu spríjemniť obľúbenou aktivitou streetwork, ktorej cieľom je ponúknuť zábavu v podobe rôznorodých športových aktivít spojených s dobrou výchovou a modlitbou. A tak sme sa stretli 2. apríla. Avšak aprílové počasie tejto aktivite žiaľ neprialo v jej realizovaní, preto sme spolu s naším pastoračným teamom a dobrovoľníkmi vymysleli náhradný, ale o to zábavnejší a rozmanitejší program plný zaujímavých spoločenských a kartových hier založené na rozvoj strategického myslenia, ponúkali sme činnosti, kde sa budoval teamový duch a práca v skupine pozostávajúca so spolupráce všetkých členov, stolný futbal, kreatívne tvorivé dielne, kreslenie, aktivity zamerané na pohyb, rýchle reakcie a pozornosť, okrem spomínaných hier a činností sme sa taktiež snažili upevňovať naše spoločenstvo modlitbou a príbehmi z evanjelia, ktoré sa deťom veľmi páčili. Našim cieľom spoločne so zábavou bolo umožniť deťom a mládeži v rómskej komunite ukázať možnosti efektívneho využitia a trávenia voľného času, kde si v rámci aktivít a hier môžu rozširovať svoje budúce záľuby vedúce k eliminovaniu nežiadúcich činnosti spôsobených nedostatočným využitím svojho voľného času. Aj napriek spomínanému zlému daždivému počasiu sme spoločne strávili krásny deň bohatý na množstvo úsmevnou a dobrej nálady, ktorý nám v spoločnosti pastoračných pracovníkov, detí, mládeže a dobrovoľníkov vyčaril pomyselné slnko aspoň u nás v Oratku 😊.

Andrea Siváková

Najnovšie články