Lego krúžok

Od 1. marca k nám pribudla nová posila a kolegyňa, pastoračná pracovníčka Aďka Siváková. Tá sa do pastoračnej činnosti vrhla plná entuziazmu a nadšenia. Okrem iných činnosti rozbehla na Poštárke nový krúžok pre menšie deti. Lego sa tak stáva nielen hračkou, ale aj vzdelávacou pomôckou. Spolu s deťmi skladajú zo stavebnice rôzne hračky, zvyčajne podľa návodu. No nie je to len o hračkách, ale aj o rozvíjaní jemnej motoriky detí, pozorovacích schopností a nápaditosti. Je tu teda nádej, že raz z lega nebudú vznikať len výtvory podľa návodu, ale aj z vlastných hlavičiek malých majstrov.

Marián Harčar

Najnovšie články