1. sväté prijímanie na Poštárke

V nedeľu 12. mája po dlhej, takmer dvojročnej príprave, nastal pre deväť detí 4. ročníka ZŠ bl. Zefyrína a 12 chlapcov zo Špeciálnej ZŠ v Bardejove veľký deň. Prvý krát prijali do svojho srdca Pána Ježiša. Deti zo školy na Poštárke sa na tento významný deň pripravovali od septembra 2022. V škole na hodinách náboženstva s otcom Mariánom a otcom Petrom a tiež na pravidelných stretnutiach v oratku s pastoračnými pracovníkmi – Mariánom a Tinou, ktorú v januári tohto roku vystriedala Zuzka. Deti zo Špeciálnej ZŠ pripravovala sestra Atanázia. Po úspešnom zvládnutí skúšok, tak k sviatosti Eucharistie po prvý krát v živote pristúpilo spolu 21 detí. Slávnostnej nedeli predchádzal týždeň nácvikov, na ktorých si deti pod vedením ich katechétov a kňaza prechádzali celý priebeh slávnostnej omše, nacvičovali vstup do kostola, čítania a prinášanie obetných darov a pod. Okrem toho im pastorační pracovníci pomohli pripraviť sa na ich prvú svätú spoveď, ktorá sa konala v sobotu, deň pred slávnosťou, aby mohli Pána Ježiša prijať do čistých sŕdc. Slávnosť bola krásna a deti si z nej okrem hosťa vo svojom vnútri odnášali aj pamiatku na túto udalosť – pamätné listy a spomienkové predmety. Po záverečnej fotke pred kostolom sa rozišli k svojim rodinám, aby to mohli osláviť v kruhu najbližších na bohatých hostinách. Prajeme im, aby si udržiavali čisté srdce napriek špine sveta a tak mohli často pristupovať k svätému prijímaniu. Nech nezabúdajú na to, že Ježiš je ich najlepším priateľom.

Marián Harčar

Najnovšie články