Mladí z Poštárky prijali Ducha Svätého

Po dvojročnej príprave 6 mladí odvážlivci prijali v sobotu 27. apríla z rúk pomocného košického biskupa Mareka Forgáča sviatosť birmovania. Na túto veľkú udalosť v ich živote ich celý čas pripravoval brat Juzek. Našim mladým prajeme, aby sa dary Ducha Svätého naplno rozvinuli v ich mladých a odvážnych srdciach a aby ich vstup do kresťanskej dospelosti bol veľkým prínosom pre Poštárku aj celú Cirkev.

Marián Harčar

Najnovšie články