Slávnosť blahoslaveného Zefyrína na Poštárke

Každoročne na 4. mája pripadá v katolíckej Cirkvi ľubovoľná spomienka na bl. Zefyrína – prvého rómskeho mučeníka. Na Poštárke však nejde iba o ľubovoľnä spomienku, ale o „povinnú“ slávnosť. Kostol na Poštárke je zasvätený práve tomuto svätcovi a tak sa vždy v najbližšiu nedeľu okolo tohto dátumu koná odpustová slávnosť. Tento rok pripadla na 5. mája. V sobotu sa na Poštárke koná tradičná procesia spojená s modlitbou posvätného ruženca, ktorého tajomstvá sú doplnené o zamyslenia zo Zefyrínovho života a pre lepšiu predstavivosť doplnené obrazovými výjavmi zachytávajúcimi jednotlivé udalosti. V nedeľu sa potom konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval salezián don Peter Roth, pôsobiaci na Luníku IX. V kázni povzbudil prítomných veriacich viacerými myšlienkami. Zvýraznil skutočnosť, že Desatoro, ktoré sa aj Zefyrín snažil dodržiavať, nie sú len smerovkami a značkami na našej ceste do neba, ale hlavne sú veľkým Božím darom pre nás. Po záverečnom požehnaní sa pozvaní hostia zúčastnili slávnostného obeda v školskej jedálni, kde tak mohli tvoriť jedno krásne a zároveň rôznorodé spoločenstvo. Blahoslavený Zefyrín, oroduj za nás.

Marián Harčar

Najnovšie články