Vymaľovanie kostola sv. Anny

V tomto roku zažíva kostol sv. Anny veľké vyročie. Uplynulo presne 200 rokov od jeho postavenia v dnešnej podobe. No na jeho mieste predtým už niekoľko storočí stál mestský hospic a cintorín, tiež s patrocíniom sv. Anny. Posledných 30 rokov kostol sv. Anny spravujeme my, Saleziáni. Je to taká naša bardejovská “Porciunkula”, kde vyrastali prvé generácie mladých, ktorých sme sprevádzali. Tu spoznávali svoje manželské či duchovné povolania, ktoré teraz radostne realizujú. Aj teraz, hoci sme už na Vinbargu, sa v kostole sv. Anny na pravidelných sv. omšiach, obnovách, adoráciách a ružencoch stretáva veľké množstvo mladých i dospelých. Preto sme sa po dlhšom čase a k 200. výročiu postavenia kostola rozhodli ho v interiéri úplne obnoviť. Išlo o kompletnú prestavbu elektro, audio a video sietí a hlavne o vyspravenie a vymaľovanie interiéru celého kostola. Aj preto sme na necelé tri týždne (4.-23.7.2022) museli kostol zatvoriť pre verejné bohoslužby. Maľovania interiéru sa chopila firma p. Mareka Timka – MALTEPO a výsledok ich práce je naozaj veľmi pekný. Projekt bol realizovaný aj s podporou PSK – výzva poslancov, za čo ďakujeme hlavne poslancom Patrikovi Mihaľovi a Martinovi Šmilňakovi, ktorí nás podporili. Ale veľká vďaka patrí aj všetkým bezmenným dobrodincom, ktorí podporili toto dielo modlitbou, prácou I finančne. Tak nech vynovený kostol ešte dlho slúži svojmu účelu.

ĎAKUJEME!

Saleziáni BJ

Projekt „Úprava interiéru kostola sv. Anny v Bardejove“ je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Najnovšie články