Animátori sľubovali a oratko sa otvorilo

otvorenie-oratka-01(9.10.2016, Bardejov) Pri dverách oratka už netrpezlivo stála hŕstka detí, kým animátori pripravovali stanovištia a hry. Podarilo sa hravou a zábavnou formou priblížiť aktivity oratka a ponuku pre deti. Keď pri večernom slovku zaznela don Boscova rovnica (A+B-C), načrtol sa spôsob ako prežiť v oratku hodnotný čas. Celému tomuto programu predchádzal animátorský sľub na detskej svätej omši.

Animátorský sľub

otvorenie-oratka-02Prevziať záväzok nie je dnes len tak ľahké, no naši animátori to dokázali. Bez toho, aby sa robili lepší ako ostatní, s odvahou a odhodlaním zložili animátorský sľub pred celým kostolom. Silný zážitok a nádherné chvíle, vidieť toľkých mladých ľudí zapálených pre dobrú vec.

Celý kostol stíchol, keď sa animátori modlili.

Daj nech vieme oceniť jeden druhého a stať sa povzbudením pre mnohých. Ďakujeme ti za don Bosca, ktorý nás oslovil natoľko, že chceme dávať ďalej, čo sme sami prijali a zažili u saleziánov.

Otvorenie oratka

otvorenie-oratka-03Rovnica na pekný oratkovský rok, ktorú ponúkol direktor animátorom, deťom i rodičom poukázala na don Boscovu túžbu, aby deti a mladí boli veselí (A = allegro) + dobrí (B = buono) – zlí (C = cattivo).

Celé popoludnie sa nieslo v rodinnej atmosfére, počasie bolo slnečné, hry deti zaujali, animátori sa deťom so záujmom venovali a Saleziáni sa mohli pristaviť a porozprávať takmer s každým.

Napokon deťom ešte animátori ozrejmili všetky možnosti, ako sa v oratku môžu deti začleniť, nájsť si kamarátov a dobre využiť čas. Stretká, tréningy (hokejbal a futbal) a mnoho iných zaujímavostí na deti čaká i tento rok. Toto prostredie im chce vytvoriť zázemie, v ktorom môžu rásť.

Stanislav Hurbanič, sdb

Najnovšie články