Objavovali misijné nadšenie

do_misijne-nadsenie-02(14.-15.10.2016, Brezovka) Duchovná obnova konajúca sa každý mesiac, prilákala tento krát 15 statočných animátorov, ktorí sa zamýšľali nad tým, v čom spočíva čaro misie, misionára a celkovo misijného nadšenia. Prípravu programu i samotný priebeh animovali vysokoškoláci.

Rodinná atmosféra nás obklopovala celý večer, ktorý sme začali spoločnou svätou omšou. Obohatil nám ju mládežnícky zbor a nemálo vysokoškolských animátorov, ktorí nás svojím príchodom potešili. Nasledovala spoločná večera, po ktorej sme zaujato počúvali všeobecný pohľad na misiu od nečakaného hosťa Nika, ktorý tu s nami strávil pár mesiacov a teraz je momentálne v saleziánskom dome v Košiciach na Kalvárii. Bola pripravená aj zábavná zložka programu, pri ktorej sme sa aspoň na chvíľku vrátili do detských čias. Oficiálna bodka za celým dňom predstavovala spoločný neobyčajný rureceived_1295226990510790ženec, pri ktorom sme pospomínali na naše prvé kroky do oratka. Milovníci filmov si prišli na svoje, spravili sme si „domáce“ kino.

Ak nemôžeš hovoriť o Bohu slovami, tak hovor svojimi skutkami.

V sobotu nás čakala prednáška a osobné skúsenosti od Jožka Knapa, silencium a svätá omša. Pani kuchárka nám navarila výborný obed, na ktorom sme si všetci pochutnali. Zakončil to Niko, ktorý nám predstavil mnohé zaujímavosti o svojom rodnom sídle – Jakutsko. Z obnovy sme odišli s čistým štítom a novou energiou do ďalšieho mesiaca.

Diana Klesíková

Najnovšie články