Čisto miništrantský víkend

IMG-20200223-WA0018V dňoch 21-23.2. sme sa zúčastnili v Žiline na SMS- Saleziánskom miništranskom stretnutí. Stretli sme sa s miništrantmi z celého Slovenska. Tento víkend nás čakal bohatý program – rôzne workshopy, hry a veľa zábavy. Hneď po príchode, keď sme sa zaregistrovali nás čakala chutná večera. Spoznali sme nových kamarátov a saleziánov. Téma stretnutia bola ,,MÁM POSLANIE“ a pri spoznávaní nášho poslania sme sa naučili veľa o pápežovi Františkovi.

Zahrali sme si veľa hier, v ktorých sme súťažili v miništranských, ale aj iných úlohách. Spoznali sme saleziánsky internát v Žiline a mali sme sme možnosť zistiť ako prebieha miništrovanie v iných strediskách. Stretnutie vyvrcholilo nedeľnou svätou omšou kde smeIMG-20200223-WA0009 sa všetci prezliekli do miništrantského oblečenia a prežili omšu ako jedna miništranská rodina. Cestou späť do Bardejova sme zažili veľa srandy aj s našimi kamarátmi z Poštárky. Sme radi, že sme mali možnosť zúčastniť sa tejto akcie a tešíme sa na budúcoročné stretnutie.

Michal Tomo a Samuel Harčar

Najnovšie články