Ľudia z nášho strediska aktívne pomáhajú

Kilo pre UkrajinuAktuálna kríza na Ukrajine spojená s prílevom ľudí zúfalo utekajúcich pred vojnou zasiahla asi nás všetkých. Ani naše stredisko neostalo ticho stáť a rozhodli sme sa pomáhať na viacerých frontoch. V tomto článku si môžete prečítať o viacerých formách pomoci, ktoré sa nám za uplynulé dni poradilo zorganizovať a taktiež aktivity, ktoré v najbližšej budúcnosti plánujeme.

1. Saleziánske kilo pre Ukrajinu

Na pondelok 28.2.2022 sme v Bardejove vyhlásili známu zbierku „saleziánske kilo“, ktorá sa koná vždy na Veľkú noc a Vianoce pre potreby núdznych a chudobných rodín v našom meste. Tentokrát to však bolo zaberané na priamu a adresnú pomoc na Ukrajinu. Už počas víkendu sa začali zbierať konkrétne veci – trvanlivé potraviny, deky, hygienické potreby, veci pre deti a mnoho iného. V pondelok ráno sa otvorili brány saleziánskeho domu a až do neskorých večerných hodín sa zbieralo, triedilo a vozilo. Ľudia z nášho mesta ako aj z priľahlých dedín preukázali svoju štedrosť a do zbierky sa naplno zapájali. Vyzbieralo sa 17 paliet potravín a hygienických pomôcok. Počas celej zbierky bolo potrebné všetky tieto prinesené veci systematicky triediť, zabaliť a previesť do skladu, odkiaľ bola v ďalšie dni táto pomoc v dodávkach adresne doručená priamo na ukrajinskú stranu. Zapojilo sa približne 30 dobrovoľníkov už počas víkendu, ďalších asi 50 dobrovoľníkov priamo počas pondelka a v ďalších dňoch to boli ďalší dobrovoľníci, ktorí pomohli s nákladom a rozvozom.

Vzhľadom k tomu, že v meste na stredoškolských internátoch už ubytovali niekoľkých utečencov, vyzbierala sa aj adresná materiálna, ale aj finančná pomoc priamo pre nich a počas ďalších dní sme robili dodatočné zbierky a nákupy priamo pre konkrétnych ľudí. Zapojilo sa ďalších asi 30 ľudí, ktorí tieto veci pomohli vyzbierať a zaviesť ich na internáty k ľuďom, ktorí potrebovali našu pomoc.

Kilo - rozvozHneď od začiatku prílevu utečencov z Ukrajiny sme v kontakte s internátmi a zariadeniami, ktoré ubytuvávajú a celá saleziánska rodina promptne riešime pomoc vždy, keď je potrebná. Každý pomáha ako môže, či už je to finančne, fyzickou pomocou, koordináciou, poskytnutím prepravy, balením, vytelefonovaním vecí a podobne. Nielen počas tejto verejnej zbierky, ale stále. Saleziáni, ale aj ľudia zo širšieho okruhu priaznivcov nášho diela neustále nabádajú na konkrétnu pomoc, aby sme sa ako spoločnosť nezasekli iba na slovnej podpore ľudí na Ukrajine, ale aby sme spoločne dokázali týmto ľuďom pomáhať konkrétne a adresne. Či už materiálne alebo venovaním svojho času pri rôznych dobrovoľníckych činnostiach.

Na tomto linku môžete nájsť aj ďalšie fotky zo saleziánskeho kila pre Ukrajinu.

2. Adorácie a modlitby

Mládežnícka adoráciaPopri výzvach na konkrétnu pomoc nezabúdame ani na túto formu pomoci modlitbou, ktorá je pre nás kresťanov taktiež veľmi potrebnou formou pomoci. Hneď v deň vypuknutia konfliktu na Ukrajine sa v kruhu našich sympatizantov rozbehla modlitba deviatnika na úmysel pokoja vo svete. V nedeľu 27.2.2022 večer bola v Kostole sv. Anny mládežnícka adorácia a ruženec – modlitby, ktoré boli obetované za konkrétny úmysel – za pokoj a mier na Ukrajine. Zúčastnilo sa ich asi 50 mladých. Na rovnaký úmysel bola v nedeľu 13.3.2022 zorganizovaná adorácia rodín a ruženec mladých. Všetkých ľudí neustále pozývame modliť sa pokoj, za všetkých dobrovoľníkov, ako aj za ľudí, ktorí sú nútení opúšťať svoje domovy a utekať do zahraničia, v drvivej väčšine prípadov do neznáma bez akéhokoľvek zázemia. Tieto modlitby sú úzko prepojené aj so spomínanou konkrétnou pomocou, nakoľko aj pri nich neustále posúvame ľuďom ponuky na pomoc, pri ktorých sa môžu naplno angažovať.

3. Ubľa

IMG_7483Naši piati dobrovoľníci sa rozhodli pomôcť aj priamo na mieste na Ubli, na hranici ale aj na obecnom úrade, kde sa starajú o utečencov. K dnešnému dňu tam zatiaľ strávili 2 dni, pričom pomáhali, kde to bolo potrebné – pri koordinácii, upratovaní, dovoze, odvoze, v sklade a pri iných činnostiach. Ďalšie fotky z Uble si môžete pozrieť na tomto linku.

4. Michalovce a iné

Saleziáni v Michalovciach taktiež zareagovali na súčasnú situáciu a premenili svoje stredisko na dom pre utečencov. Do asistencie sa priamo na mieste zapájajú aj naši animátori z Bardejova. V piatok 11.3.2022 tam od rána pomáhali tri animátorky pri triedení krabíc, vypisovaní formulárov, asistencii pri utečencoch, ale aj na hranici, pri zabezpečovaní prevozu utečencov, či pri ich ubytovaní. V ten istý deň sa v Bardejove zabezpečili generátory, ktoré poputujú priamo na Ukrajinu. Aj pri ich naložení boli pomáhať chlapi a animátori z nášho strediska. Nebola to iba jednorázová záležitosť a na tieto miesta sa chystáme pomáhať aj v ďalšie dni. 

hranicaNiektorí sa rozhodli venovať svoj čas tejto forme pomoci aj dlhodobejšie na úkor svojho voľného času. Ďalší z dobrovoľníkov sprostredkúva z Nemecka zbierky, z ktorých následne dodávkami zo svojej firmy zabezpečuje dovoz rôznych potrebných vecí priamo na miesto. Posteľné prádlo, uteráky, paplóny, vankúše a všetko, čo je aktuálne potrebné. V spolupráci so slovenskou provinciou saleziánov stále pomáhajú prevážať veci cez hranice na ukrajinskú stranu.

Saleziáni v michalovskom stredisku nenechávajú ľudí len tak odísť a snažia sa im vždy zabezpečiť odvoz, pri ktorom pomáhajú aj chlapi od nás. Ukrajincov prevážajú do Krakowa, ale aj do iných miest. Jeden z našich saleziánov pomáhal pri prevoze 2 autobusov utečencov z poľsko-ukrajinských hraníc priamo na intráky či do ubytovní.

Táto forma dobrovoľníctva nie je iba o čase strávenom priamo na mieste raz za čas. Michalovským saleziánom pomáhame vybavovať rôzne veci aj na diaľku. Denno denne riešia čo s ukrajincami, ktorí sa neplánujú posúvať viac na západ a zostávajú tu u nás. Aké doklady im treba? Kde ich ubytovať, kde všade je potrebné ich registrovať? Ako vyriešiť, aby ich deti mohli ísť aj do škôl? Tieto, ale aj ďalšie iné otázky pomáhame riešiť v rámci svojich možností aj na diaľku, vďaka čomu sme s michalovským strediskom v nepretržitom kontakte.

5. Plánujeme pomáhať aj naďalej

Oratko BJNakoľko sa ukrajinskí utečenci nachádzajú aj priamo v našom meste, okrem pomoci na spomínaných miestach pre nich plánujeme aktivity aj priamo u nás v bardejovskom stredisku. V pláne máme oratko pre ukrajinské deti, mamičkovské stretko pre mamičky s malými deťmi a súčinní budeme aj pri prevoze 60 detí z Ukrajiny do Turina s medzizastavkou u nás v Bardejove, kde ich mnohé naše rodiny na chvíľu ubytujú.

Najnovšie články