Duchovná obnova na Brezovke a Vysokej nad Uhom

Duchovné obnovy sa stali neodlúčiteľnou súčasťou našich životov. Vždy tam chodíme načerpať z milostí, ktorými nás Duch Svätý obohacuje počas času strávenom v tichosti a v blízkosti ľudí, ktorých máme radi. Ani teraz tomu nebolo inak. Avšak tentokrát s malou zmenou. Zatiaľ čo chlapci trávili spoločný čas na chate na Brezovke, dievčatá sa vybrali na babskú jazdu do Vysokej nad Uhom spoznať životný príbeh blahoslavenej Anky Kolesárovej. Chlapci začali spoločný víkend cestou do Prešova, kde si obohatili svoj večer o štipku adrenalínu v Escape Room. Návratom na Brezovku sa ukončil spoločný deň večeraním a rozprávaním sa do noci. Každé odznené slovo pomaly utužovalo partiu a vďační za dar priateľstva sa pobrali do postelí. Ráno ich zobudila spoločná modlitba a po raňajkách si vypočuli prednášku s témou Prekvapení nádejou. O pár desiatok kilometrov ďalej boli dievčatá privítané tímakmi z Domčeka a otcom Ferkom, ktorí pre ne prichystali uvítací obed.

Po vybalení boli všetky oboznámené s príbehom Anky Kolesárovej, počas ktorého navštívili rôzne miesta, kde Anka počas svojho života trávila väčšinu svojho času. Aj keď si mnohé mysleli, že večer sa bude končiť doznievaním slov zo svätej omše, otec Ferko ich všetky obohatil o malý umelecký a hudobný zážitok, kedy sa vďaka gitare a spevu roztancoval v sprievode chvál celý Domček až do nasledujúceho rána. Niektoré dievčatá odišli domov s novým prstienkom, kedy sľúbili Bohu, že sa budú snažiť udržiavať si svoje srdce čisté, múdre a milujúce. S rozbitými kolenami z futbalu, no s veľkým úsmevom na tvári sa vrátili domov, isté, že v Domčeku majú vždy otvorené dvere. Pre obe strany, či už chlapcov alebo dievčatá, to bol neskutočne požehnaný čas plný lásky a pokoja. Vďaka Ti Pane za toto spoločenstvo!

Zuzka Rančíková

Najnovšie články