Novembrová duchovná obnova

Brezovka, 17.-18. november 2023

Zrazu sme sa ocitli na duchovnej obnove na Brezovke, kde nás čakalo milé privítanie a prijatie. Bolo pre nás veľkým prekvapením koľko mladých ľudí v Kristovi sa zišlo, aby sa duchovne obnovili, keďže to bolo naše po prvé. Spoločenstvo, ktoré sme spoznali, nám hneď ukázalo, že naše obavy, boli zbytočné. Piatkový večer sa niesol v hernom štýle, kde sme hrali rôzne hry, ako „fúkaci“ futbal, ale zároveň i duchovnom naladení. Nočná adorácia, bola vyvrcholením toho dňa. Nasledujúci deň sme začali rannými modlitbami po ktorých sme najprv doplnili energiu telesne a následne cez prednášku aj duchovne. Tento čas je úžasná príležitosť spoznať nových ľudí, prehĺbiť vzťah s Bohom, či možno len užiť si čas s mladými ľuďmi. Téma “ŽIVOT AKO DAROVANIE SA“ nad ktorou sme mohli rozjímať počas stíšenia sa, či využiť možnosti očistiť sa duchovne a to cez spoveď a toto všetko nás pekne pripravilo na záverečnú bodku programu v podobe omše. Obnovu sme spoločne ukončili úžasným obedom, po ktorom sme ešte spoločnými silami upratali chatku a mohlo sa ísť domov. Neľutujeme, že sme prišli, pretože sme spoznali mnoho úžasných ľudí, získali nove zážitky a hlavne mohli nadobudnúť nové vedomosti o Kristovi. Bolo nám veľkou radosťou spoznať vás všetkých. Ďakujeme za túto príležitosť, spoločne strávený čas a dúfame, že sa uvidíme zas a znovu na podobnej akcii.

Šimon Petrik, Jakub Centek, Pavol Jenčo

Najnovšie články