STRETNUTIE STREDISKOVÝCH RÁD 2023

Žilina, 1.-3. december 2023

V piatok po príchode na školu sv. Jozefa Robotníka v Žiline sme sa ubytovali a program sme začali večerou a krátkou zoznamovačkou s ostatnými účastníkmi stretnutia strediskových rád. Neskôr sme si zahrali kvíz, v ktorom sme súťažili proti ostatným strediskám. Dozvedeli sme sa viac o fungovaní Domky. Náš deň sme zakončili svätou omšou. Druhý deň sme začali spoločnými modlitbami. Cez deň sme sa venovali preventívnemu systému Don Bosca. Ako prvé sme sa rozdelili do skupín a dozvedeli sme sa niečo viac o Škole pre animátorov,  alebo o tom ako viesť stretká. To bol znak prvého Don Boscovho piliera – múdrosť (škola). Nasledovala svätá omša, na znak druhého Don Boscovho piliera – náboženstvo (kostol). Po obede sme mali dobrovoľnú prehliadku školy, ktorá nás zaujala a dozvedeli sme sa nové veci. Náš poobedný program spočíval v tom, že sme sa opäť rozdelení do skupín vybrali do ulíc Žiliny. Dostali sme adresy domov, v ktorých nás srdečne privítali. Bol to znak takej tej saleziánskej rodinnosti. Manželia s deťmi nám porozprávali ako saleziánske dielo spojilo ich životné cesty. Bolo to veľmi obohacujúce a krásne. Zmrznutí sme sa vrátili späť na školu. Celý večer bol veľmi zábavný. Naďalej sme sa spoznávali s ostatnými strediskami a fungovaním v nich. Všetci sme hrali hru po celej škole. Neskôr sme mali voľný program, ktorý sme si užili hraním hier a rozprávaním sa. Našu sobotu sme zakončili adoráciou v kostole. V nedeľu sme mali dalšie prednášky, omšu, obed a mohli sme sa vydať na dlhšiu cestu domov. Sme vďačné, že sme sa mohli tohto celoslovenského stretnutia zúčastniť a zastúpiť naše stredisko. 

Charlotte Hrozeková

Najnovšie články